Flygplatsen lyfte med oss

Från Ängelholm Helsingborg Airport har det flugits i decennier. Sedan 2011 drivs flygplatsen vidare i privat regi. Målet är att vara Sveriges mest problemfria och personliga flygplats med korta väntetider och smidiga rutiner som gör resandet till en behaglig upplevelse.

Den som tog över flygplatsen var Peab. Vid övertagandet hade Peab ett halvår på sig innan det var dags att ta över driften från Swedavia, fd Luftfartsverket. Det blev bråda dagar. Inte minst med IT. Alla IT-system och hårdvara som hanterade driften av flygplatsen försvann med den tidigare ägaren. Nu behövde man installera nya. Efter en snabb process valde man att outsourca IT-driften till oss på IXX.

”IXX stabila IT-miljö var startbanan och fast mark under fötterna så att den nya flygplatsen kunde lyfta”.

Arbetet var stort men genomfördes smidigt och på kort tid. För oss var det en belöning i sig att kunna bidra till en välfungerande, regional flygplats.

”IT utgör en självklar grund för nästan alla aktiviteter på flygplatsen. Med så mycket annat som skulle komma på plats var det skönt att IT-infrastrukturen bara flöt på. Vi kunde istället koncentrera oss på de verksamhetsnära funktionerna”.


Flygplatsens lösning drar idag nytta av vår driftsäkra hosting. De program som flygplatsen använder körs på servrarna i våra driftsäkra datahallar i Ängelholm och Helsingborg. Åtkomsten till flygplatsens datorer sker genom dubblerade internetlinor.

”Engagemanget och den tekniska kompetensen har bidragit till ett väl genomfört projekt. IXX fokuserar på behov mer än på formella kravspecifikationer och kom med flera förbättringsförslag.”

För mer information kontakta: 
Mattias Christensson, VD IXX IT-partner
0709-51 81 11, mattias.christensson@ixx.se

Christian Ziese, VD Ängelholm Helsingborg Airport
0708-687 060, christian.ziese@angelholmhelsingborgairport.se