IXX Consulting services

Konsulter för varje behov

I vårt team hittar du både generalister och specialister. Vi kan hjälpa till med allt från att vara en ren resursförstärkning till att göra driftsäkerhetskontroller, proaktiva analyser för att säkerställa att IT-miljön är hållbar och effektiv, eller genomföra effektkartläggning för att identifiera möjligheter som leder till att din verksamhet utvecklas. Nedan hittar du mer om några saker vi kan hjälpa dig med.

Ta kontroll med rätt IT-lösning

Vi kan hjälpa dig att välja och designa rätt IT-lösning genom en objektiv genomlysning av nuläget så att du får koll på om din IT-miljö är säker. Utifrån den gör vi en gemensam plan på förändringar så att eventuella problem kan förebyggas.

Resursförstärkning

Med en extra medarbetare på schemalagd tid kan du stärka upp din IT-avdelning och få koll på kostnaderna. I vår portfölj finns såväl bred kompetens som djup specialistkunskap. Det gör att du alltid har tillgång till rätt konsult för ditt behov, vare sig det gäller kompletterande kompetens, avlastning eller en resurs som förstärker och vässar din organisation.

Effektkartläggning

Vi kan också hjälpa dig att kartlägga IT-systemets användare och deras behov samt dokumentera nytta och effekter som ditt IT-system ska generera. Effektkartan är nyckeln till ett riktigt lyckat IT-projekt. Sätt ett värde på varje effekt, såsom besparing, effektivisering eller ökad intäkt. Det är inte så svårt som det låter, om man vet vad man gör. Låt oss hjälpa dig med det vi är bäst på så blir du ännu bättre på det du är expert på.

Säljkontakter och lösningsexperter finns på våra kontor i Malmö, Helsingborg och Ängelholm.