Ekets Mekaniska om hosting

Eketkoncernen är ett av Sveriges ledande företag inom skärande bearbetning. Det innebär svarvning, fräsning, slipning och annat efterarbete. Produkterna har precision som mäts ner på tusendels millimeter och används av ledande företag inom medicinteknik, elektronik, hydraulik, försvar och industri.

När det var dags att se över IT-miljön och IT-driften så var några starkt påverkande faktorer: geografisk spridda enheter, begränsade egna it-resurser. VD Anders Josefsson och IT-chef Lars-Erik Nilsson berättar i denna video om hur de resonerade när de valde Hosting. Videon är ca 12 minuter lång och ger en god bild av några typiska utmaningar som företag har.

För mer information kontakta:
Mattias Christensson, VD IXX IT-partner
0709-51 81 11, mattias.christensson@ixx.se
 
Lars-Erik Nilsson, IT-Chef Ekets Mekaniska AB 
0435-570 06, lars-erik.nilsson@ekets.se