Förberedelserna för GDPR är inte bara ett nödvändigt ont, rätt utfört kan det också skapa affärsnytta.