Vidareutveckling = nyckeln till framgång!

Vad är det som gör att en kund tycker att en tjänsteleverantör har ett stort värde? Vad får kunderna att stanna hos oss under lång tid? Varför vill kunden, år efter år, ha just oss som sin expert inom t ex IT?

På Linkedin skriver vår Sales Director Clemens Klöfverskjöld intressanta tankar om hur viktigt det är att vidareutveckla sina kunder för att nå framgång tillsammans. 

"Vad är det som gör att en kund tycker att en tjänsteleverantör har ett stort värde? Vad får kunderna att stanna hos oss under lång tid? Varför vill kunden, år efter år, ha just oss som sin expert inom t ex IT?

Jag menar att det handlar om hur vi som kundens ”trusted advisor” klarar uppdraget att kontinuerligt över tid följa + förutse kundens utveckling och utifrån den insikten proaktivt föreslå de förändringar i tjänsten/funktionen som underlättar kundens affärsverksamhet på bästa sätt.

Kundens situation utvecklas varje dag då kundens marknad förändras, kundens konkurrenter gör sina ”smarta drag”, politiska förändringar ändrar kundens karta och teknologiska innovationer ger kunden nya möjligheter.

..."

Läs hela artikeln på den här länken