Master Architect med inriktning Power Platform

Power Platform är ett område som växer på IXX och det finns en stor efterfrågan hos våra kunder och på marknaden. Därför söker vi en person som är nyfiken på tekniken och vill vara med och forma vårt blivande Power Platform-team. Som en del av vårt Power Platform-team kommer du arbeta med varierande uppdrag hos kunder som rör sig inom flera branscher med olika utmaningar och behov. Du behöver därför tänka kreativt och förstå hur saker hänger ihop för att arbeta fram de bästa lösningarna. Tjänsten kommer utgå från Malmö. Read More

Träffa James Jensen

Något som är viktigt när man arbetar som konsult är att få komma in och bli en del av kundens verksamhet. Hos flera av James kunder ses han som en i teamet. Genom att få möjligheten att komma in på djupet får han även förståelsen för vad kunden verkligen behöver och hur olika lösningar kan förbättra och harmonisera med de system kunden redan jobbar i. En viktig del är att allt inte bara handlar om teknik utan även att förstå hur kunden faktiskt jobbar. Man måste se till helheten. Read More

Proaktivt säkerhetssystem

Många anställda är inte medvetna om hur IT-policyn fungerar och vad man får och inte får göra. Genom att kontinuerligt utbilda medarbetarna i realtid kommer de i kontakt med IT-policyn på ett naturligt sätt och ser det som en del av deras vardag. Read More

Arbeta molnbaserat

Nu har vi under ett par år blivit vana vid att inte alltid jobba från kontoret. Den flexibilitet som omvärlden har krävt har fört med sig en ännu större tydlighet i fördelarna med att arbeta molnbaserat. Read More

Master Architect inom modern IT service management

Ett väl fungerande företag 2022 behöver en väl fungerande IT-funktion sett ur alla tänkbara perspektiv. Väl fungerande IT är en framgångsfaktor helt enkelt. IXX menar att en modern IT-funktion driver företagets utveckling framåt och stödjer verksamhetens alla delar. För att kunna nå denna nivå krävs struktur, väl designade processer och planering framåt. Read More

Master Architect inom IT-säkerhet

Vi vet att säkerhet kan upplevas omständligt för användarna och därför arbetar vi med moderna säkerhetslösningar som gör både användarna, verksamheten och säkerhetsansvarig nöjda. Givetvis integrerar vi säkerhetslösningarna med Cloud & IT-infrastrukturens olika komponenter. Read More