Proaktivt säkerhetssystem

Många anställda är inte medvetna om hur IT-policyn fungerar och vad man får och inte får göra. Genom att kontinuerligt utbilda medarbetarna i realtid kommer de i kontakt med IT-policyn på ett naturligt sätt och ser det som en del av deras vardag. Read More

Arbeta molnbaserat

Nu har vi under ett par år blivit vana vid att inte alltid jobba från kontoret. Den flexibilitet som omvärlden har krävt har fört med sig en ännu större tydlighet i fördelarna med att arbeta molnbaserat. Read More

Master Architect inom modern IT service management

Ett väl fungerande företag 2022 behöver en väl fungerande IT-funktion sett ur alla tänkbara perspektiv. Väl fungerande IT är en framgångsfaktor helt enkelt. IXX menar att en modern IT-funktion driver företagets utveckling framåt och stödjer verksamhetens alla delar. För att kunna nå denna nivå krävs struktur, väl designade processer och planering framåt. Read More

Master Architect inom IT-säkerhet

Vi vet att säkerhet kan upplevas omständligt för användarna och därför arbetar vi med moderna säkerhetslösningar som gör både användarna, verksamheten och säkerhetsansvarig nöjda. Givetvis integrerar vi säkerhetslösningarna med Cloud & IT-infrastrukturens olika komponenter. Read More

Träffa Jannis Fotiadis

Jannis arbetar som konsult på IXX. Han drivs av att ge kunden ett mervärde med hjälp av den kompetens och rådgivning som han bidrar med. Det är viktigt för Jannis att få fram det större perspektivet med hjälp av digitalisering och teknikutveckling så kan kunden öka omsättningen, spara tid, förenkla flöden och mer. Drivet är helt enkelt att få kunden att förstå mervärdet av allt IXX gör. Read More

Dynamics 365 – ett smart och integrerat ERP-system

Microsoft Dynamics 365 Business Central är ett smart och integrerat ERP-system. Med ett dynamiskt och flexibelt affärssystem kan ni enkelt få en överblick över helheten. Från vilken enhet som helst. Business Central kopplar samman era olika system och exempelvis via Outlook kan du direkt via din mail skapa fakturor och registrera kunduppgifter. Read More