IXX Webcast: avsnitt 4 – Arbeta smart

Att ha en tydlig struktur och ett effektivt arbetssätt som hela gruppen använder är viktigt. Ta del av tipsen från Clemens och Eric och lär dig hur du kan coacha effektivare med hjälp av Teams. Read More

IXX Webcast: avsnitt 3 – Arbeta smart

I avsnitt 3 blir vi mer konkreta i vår avdelning ”tips & ticks” i temat “Arbeta smart”. Fokus ligger på hur vi kan effektivisera vår arbetssituation genom att t ex inte skicka så mycket e-post som vi historiskt sett har gjort, för att istället använda Teams och skapa olika typer av ”smarta samarbetsytor”. Read More

IXX Webcast: avsnitt 2 – Arbeta smart

I avsnitt 2 fortsätter vi djupdykningen i temat "Arbeta smart". Något som blir allt mer en konkurrensfaktor för verksamheter. När allt mer ska hinnas med på allt kortare tid behöver nämligen medarbetarna kunna samarbeta effektivare i olika processer. Read More