FRÅN STRATEGI TILL KREATIV MARKNADSKOMMUNIKATION VIA SKRÄDDARSYTT IT-STÖD SOM GER MAXIMAL EFFEKT

IT som på ett optimalt sätt stödjer dina processer är en förutsättning för att du framgångsrikt ska kunna genomföra ditt företags strategi och nå uppsatta mål. IXX är experter på att utveckla IT- lösningar som möjliggör att du kan realisera din affärsstrategi i praktiken. Men för att öka dina möjligheter att lyckas behöver du också kommunicera din strategi på ett engagerande och tilltalande sätt. Din strategi är nämligen aldrig bättre än hur du lyckas kommunicera den. Och det är här många företag brister.

STRATEGISKA PARTNERSKAP FÖR ÖKAT KUNDVÄRDE OCH FRAMGÅNG PÅ MARKNADEN

Vi samarbetar med Thorn Creative Agency och BizDevNet. Thorn är en kreativ byrå som kombinerar affärs- och varumärkesutveckling med kreativ design och holistisk marknadskommunikation. BizDevNet är ett antal mycket erfarna företagsledare som erbjuder sin ”know how” från egna ledande positioner kombinerat med faktiska insatser vid implementation. Tillsammans ger vi stöd för hela processen från analys till genomförande inom verksamhetsutveckling till företag och organisationer.

Genom vårt unika partnerskap kan vi skapa utväxling av strategierna ”på riktigt” genom att kombinera affärsutvecklande IT-stöd med marknadskommunikation som tar ditt företags kommunikation och effektivitet till nästa nivå. Det gör att du snabbare kan nå dina mål och realisera mer av din verksamhets potential.

IXX BUSINESS ENABLER & CREATIVE 360

Tillsammans tar vi dig med på en 360 graders resa med utgångspunkt i din strategi. Våra workshops är en ”co-creation”- modell där vi utifrån strategin, identifierar affärsmöjligheter och finner insikter kring hur IT och kommunikation kan accelerera din utveckling. Om du saknar en välformulerad och genomarbetat strategi kan vi hjälpa dig med detta också, från Direction och Formulation till Execution och IT/Communication.