”IXX insikter och goda råd fick businessen att rulla”

Lekmers kärnverksamhet är att sälja leksaker och barn- och babyvaror på nätet. För att företaget ska kunna utvecklas i önskad riktning och kunderna får en god och positiv helhetsupplevelse av varumärket, är en säker e-handel, bra service och snabba leveranser helt avgörande. Genom att outsourca hela IT-driften till IXX säkerställer Lekmer att alla delar fungerar effektivt och optimalt, även under de mest intensiva perioderna.

Lekmer.com är Nordens största nätbutik för barnfamiljer och erbjuder ett omfattande sortiment av säkra produkter som är populära bland barnfamiljer hela året. Men framförallt under julhandeln skjuter försäljningen i höjden. När julhandeln börjar stiger antalet besökare kraftigt. Över en natt kan antalet unika besökare per dygn gå från 60 000 till uppemot 240 000. Det var inför denna intensiva period som IXX tog över driften.

Tajmingen för ett sådant skifte var långt ifrån optimal. Men vissa omständigheter gjorde att Lekmer inte såg någon annan utväg än att byta till en ny IT-partner. För IXX del hanterades utmaningen att migrera applikationen, bara veckor före den intensiva julhandeln, med entusiasm.

 KOMPETENSEN EN STOR TRYGGHET

Lekmers nätbutik ska ge kunderna lika snabb service oavsett antal besökare. En mycket flexibel lösning, som ger möjlighet att skala upp och ner kapaciteten utifrån rådande behov, har därför varit jätteviktigt för företaget. Idag ligger deras kärnverksamhet hos IXX som ser till att allt fungerar optimalt för deras kunder dygnet runt, hela året. En säker och optimal IT skapar också rätt förutsättningar för verksamheten att vidareutvecklas.

Röster om vårt samarbete

“I IXX har vi hittat en affärspartner som ser till helheten och levererar både goda råd och insikter som understödjer såväl den dagliga businessen som vår fortsatta resa, säger Fredrik Palm, VD på Lekmer”.

FLEXIBEL LÖSNING FÖR EN OPTIMAL KUNDUPPLEVELSE OCH TILLVÄXT

IXX driftar applikationen Lekmer.com från två datahallar och tillhandahåller en lösning som ökar säkerheten och säkerställer avbrottsfri internettillgång. På så sätt har Lekmer en stabil och säker miljö, men även kostnadseffektiv då de bara betalar för vad de faktiskt använder. I affären ingår nämligen service- och supporttjänster som täcker deras supportbehov. Samarbetet lägger grunden för en ökad konkurrenskraft för leksaksbutiken.

“IXX har gett oss en oerhört stabil och säker miljö och tillhandahåller en hög servicenivå, vilket är avgörande för vår verksamhet, berättar Fredrik Palm, VD på Lekmer”.

En avgörande faktor för att Lekmer valde att samarbeta med IXX var den kunskap som erbjöds. Teamet lyssnade hela tiden på kundens behov och önskemål så att en mycket optimal lösning för Lekmer kunde skräddarsys. Och tungan på vågen var IXX Fredrik Nelson, Solutions Architect och en av landets mest erfarna inom e-handel.