Ta hjälp i digitaliseringsprocessen

Syftet med digitaliseringschecken är att hjälpa dig att skapa nya värden i företaget genom användandet av digital teknik. Det kan till exempel handla om att ta fram en digital strategi, identifiera nya affärsmodeller eller att effektivisera digitala processer och system. I vår rådgivande roll kan vi hjälpa er i processen att ansöka om digitaliseringscheckar för att realisera era projekt. Checkarna riktar sig till företag i Skåne som har mellan 2 och 49 anställda med en omsättning mellan 3-100 miljoner kronor. Nästa ansökningsperiod öppnar 2 maj hos Region Skåne.

Ta nästa steg.
Kontakta oss idag.

Olof Christensson

Business Consultant

Mobil +46 709 51 81 14

E-post olof.christensson@ixx.se