Security Awareness

När du behöver det

Visste du att precis som varningen för säkerhetsbälte i en bil, som varnar för en eventuell risk när man kör bil utan säkerhetsbälte, så varnar och utbildarvårt system direkt om eventuella risker i IT-miljön.

Du får inget SMS en vecka innan eller en vecka efter risken har uppkommit – du får det precis när du behöver det. Det är både effektivare och smartare att utbilda användare direkt när risker och beteenden uppstå – det är kunskap som sätter sig på djupet.

En säker arbetsplats börjar med dig.
Kontakta oss idag.

Prova på

  Bli säker

  För att få en bra bild över hur den nuvarande IT-säkerheten ser ut är det viktigt att börja med en nulägesanalys. Skjut inte upp säkerheten utan kom igång på ett enkelt sätt med en rapport som ger dig både insyn och insikt i den nuvarande situationen.

  Arbeta säkert här och nu

  Förstå dataflöden

  Ta kontroll och få visibilitet på hur all er information och data hanteras och flyttas.

  Identifiera risker

  Hitta era säkerhetsrisker kopplat till den mänskliga faktorn och datahantering.

  Utbilda användare

  Agera proaktivt för att säkerställa att alla anställda vet vilka risker som finns och vilka som de själva möter.

  Möt regler och krav

  Ökade krav och regelverk är komplext att efterleva och förstå – vi gör det enkelt.

  Stoppa dataförlust

  Säkerställ att data hanteras på ett sätt – det rätta och säkra sättet.

  Jag ska bara klicka på den här länken

  Vi skyddar människor och data

  Vi alla varit snabba i klicken och ibland hjälper det inte att vara efterklok och komma på i efterhand att det var dumt gjort och att företagets dokument kan hamna i fel händer med ett enkelt knapptryck. För det värsta kan hända och med eskalerande cyberattacker har det aldrig varit viktigare att säkerställa att användarna kan använda era system på ett säkert sätt. Utan att komprimera data.
  Idag använder innovativa företag över hela Sverige vårt system för skydd kring dataförluster och riskförståelse. Vi skyddar människor och data var som helst, när som helst, med en öppen, molnbaserad plattform.

  Säkerhet för finansföretag

  Säkerhet för utvecklingsföretag

  Är du förberedd?

  Insiderrisker är ett av de viktigaste problemen för säkerhets- och efterlevnadsexperter på den moderna arbetsplatsen. Branschstudier har visat att insiderrisker ofta är kopplade till särskilda användarhändelser eller aktiviteter. Det kan vara svårt att identifiera och svårt att minimera för att skydda organisationen mot dessa risker. Riskerna omfattar säkerhetsproblem i en mängd olika områden och kan orsaka stora problem för organisationen, allt från förlust av immateriell egendom till trakasserier på arbetsplatsen och mycket mer.

  IXX_Safety_Circle

  Arbeta systematiskt

  Steg 1, skapa en nulägesanalys. Identifiera risker och brister.

  Steg 2, planera åtgärder för att förbättra säkerheten baserad på insikten från nulägesanalysen. Utbildning, uppdatera IT-policy, nya policys i infrastruktur för att mitigera risken.

  Steg 3, följa upp åtgärderna. Har överträdelserna kopplat till riskerna som identifierades i nulägesanalysen blivit färre eller är de oförändrade.

  Steg 4, förbättra åtgärderna baserad på utfall från steg 3.

  Vid frågor kontakta Business Consultant Clemens Klöfverskjöld:
  Mobil: +46 709 51 81 15
  Epost: clemens.klofverskjold@ixx.se

  Eller Master Architect Mikael Schmidt:
  Mobil +46 709 518 113
  Epost: mikael.schmidt@ixx.se

  Om oss

  Vi är en partner som levererar nya affärsmöjligheter och accelererar tillväxten för våra kunder. Vi må vara experter på att utveckla ledande IT-lösningar. Men det som verkligen utmärker oss är istället två saker. Vårt tankesätt. Och vårt arbetssätt.