En modell som gör att IT kan göra skillnad på riktigt

Hur kan man öka företagets lönsamhet genom att få IT och verksamhetens processer att harmoniera? Vi menar att nyckeln till ökad lönsamhet ligger i att skapa beslutsunderlag som mappar organisationens framtida behov med framtida processer och målbild för IT. Då undviker man det som annars lätt kan hända, nämligen att företaget bygger IT-lösningar som redan vid start är gamla. IXX Business Enabler är en analysmetod som överbryggar gapet som många gånger kan upplevas mellan IT och kärnverksamheten, och möjliggör utveckling av rätt IT-lösning som stärker kundens affär.

Genom IXX Business Enabler sätter vi ihop specifika team som kan hitta den insikt som bäst bidrar till att realisera en IT-lösning som skapar affärsmöjligheter och accelererar kundens utveckling.

Business Enabler

  • Upprätta en gemensam syn på nuläget
  • Identifiera och prioritera förbättringsområden
  • Fokus på kärnverksamhetens behov
  • Upprätta gemensam syn på önskad situation
  • Bygga förslag till IT-utveckling med affärsnytta