Affärs- och IT-konsulttjänster i en digital värld

Digitaliseringen förändrar världen i en allt snabbare takt. Framfarten innebär hot för bekväma företag, men också stora möjligheter för de som är förändringsbenägna och beredda att utvecklas. Med digitalisering skapas helt nya affärsmöjligheter. Och de som ingen tidigare såg som en utmanare kan över en natt omskaka en hel bransch. Vi ser det varje månad. Nya, disruptiva affärsmodeller som växer fram ur ingenting. Står du rustad för framtiden?

Vi kan hjälpa dig att utvärdera din IT-miljö och ställa om den till att stötta dina affärsmål. Med ett brett spektrum av konsulttjänster mobiliserar vi alla resurser som behövs för att skapa den perfekta tjänsteportföljen för dina behov. Vare sig behovet är kortsiktigt eller att rusta din affärsmodell för framtiden.

Våra erfarna konsulter kan bidra med såväl förstärkning till att göra driftsäkerhetskontroller, proaktiva analyser för att säkerställa att IT-miljön är hållbar och effektiv, eller för att identifiera möjligheter som leder till att din verksamhet utvecklas. Nedan hittar du mer om några saker vi kan hjälpa dig med.

Förstärk din organisation

Med extra kompetens kan du stärka upp din IT-avdelning och få koll på kostnaderna. I vår portfölj finns såväl bred kompetens som djup specialistkunskap. Det gör att du alltid har tillgång till rätt konsult för ditt behov, vare sig det gäller kompletterande kompetens, avlastning eller en resurs som förstärker och vässar din organisation. Vi har t ex hjälpt kunder som plötsligt stått utan IT-chef att få rätt interimslösning tack vare våra skickliga specialister.

Ta kontroll och möjliggör affären med rätt IT-lösning

Vi kan hjälpa dig att välja och designa rätt IT-lösning. Vi arbetar enligt vår egen välutvecklade analysmetod och utmanar dig, när andra hellre bara lyssnar. Genom en objektiv genomlysning av nuläget med sikte på affärsnytta, kan vi se till att du får koll på om din IT-miljö är säker och föreslår förändringar som är nödvändiga för att understödja din affär.

Effektkartläggning

Vi kan också hjälpa dig att kartlägga IT-systemets användare och deras behov samt dokumentera nytta och effekter som ditt IT-system ska generera. Effektkartan är nyckeln till ett riktigt lyckat IT-projekt. Sätt ett värde på varje effekt, såsom besparing, effektivisering eller ökad intäkt. Det är inte så svårt som det låter, om man vet vad man gör. Låt oss hjälpa dig med det vi gör, så blir du ännu bättre på det du gör.