Säker IT

Utgå från att allt är osäkert

Du behöver en säker IT-strategi för att skydda din verksamhet från alla hot utifrån. Vi kan hjälpa dig med er strategi så att användare, filer, servrar och datorer används på ett modernt och optimerat sätt. Så att rätt personer har rätt tillgång och så att ni är förberedda för potentiella hot.

En säker lösning börjar med en bra IT-arkitektur.
Kontakta oss idag.

Kom igång

  Kontakta oss

  Clemens Klöfverskjöld

  Sales Director & Business Consultant

  +46 709 51 81 15
  clemens.klofverskjold@ixx.se

  Mikael Schmidt

  Master Architect

  +46 709 51 81 13
  mikael.schmidt@ixx.se

  Fördelar med säker IT

  1. Säkerhet och kontroll över din data
  2. Arbeta externt på ett tryggt sätt med kollegor, kunder och partners
  3. Skapa en flexibel och mobil organisation

  Bygg upp säkerheten

  Arbetar ni på distans och behöver koppla upp er utanför kontoret? Får du åtkomst med din privata mobil till företagets data? Är er IT-säkerhet utvecklad utifrån detta? Mycket av ett företags data lagras idag i molnet och med det kommer nya utmaningar ur ett säkerhetsperspektiv. De brandväggar och antivirusprogram som generellt tidigare skyddade verksamhetens data är idag förlegade och andra mer smarta lösningar krävs.

  Skydda enheten och informationen

  Digitaliseringstakten har rusat – särskilt senaste året. Men hur är det med den digitala säkerheten? I det här avsnittet av IXX Talk pratar Clemens Klöfverskjöld med Mikael Schmidt, Master Architect, om digital säkerhet och vilka faktorer som är viktiga att tänka på när det kommer till att ha ett säkert arbetssätt.

  Zero Trust är ett koncept och tankesätt för säker IT

  Modellen går kort ut på att man utgår ifrån att all data och infrastruktur är under attack och att man ska skapa en Zero Trust-modell utifrån det.

  En modern och säker organisation

  Man bygger upp Zero Trust-modellen med hjälp av fyra huvuddelar för att skapa ett modernare säkerhetstänk. En kombination av dessa fyra ger en trygg och säker strategi för ditt företag.

  Identitetsskydd

  Hyr din CIO_header

  Något alla känner till är problemet med identitetsstölder. Det händer tyvärr rätt ofta och är även vanligt bland företag. Särskilt för de som har betydande roller.

  Åtkomsthantering

  DSC01698

  Rätt person ska ha tillgång till rätt information. I en organisation med stora mängder konfidentiell information blir det ännu viktigare att ha styr på sin åtkomsthantering.

  Om oss

  Vi är en partner som levererar nya affärsmöjligheter och accelererar tillväxten för våra kunder. Vi må vara experter på att utveckla ledande IT-lösningar. Men det som verkligen utmärker oss är istället två saker. Vårt tankesätt. Och vårt arbetssätt.