IXX Webcast är en serie webcasts med spännande teman och intressant innehåll. Utformade för att ge dig reflektion och utbildning i att arbeta med IT på ett smart och modernt sätt.

I avsnitt 2 fortsätter vi djupdykningen i temat ”Arbeta smart”. Något som blir allt mer en konkurrensfaktor för verksamheter. När allt mer ska hinnas med på allt kortare tid behöver nämligen medarbetarna kunna samarbeta effektivare i olika processer. Informationsteknologierna är kompetenta med riklig funktionalitet och då blir det extra viktigt att man använde dem på rätt sätt (annars kan det bli svårt), med rätt introduktion blir det enkelt!