IXX Webcast är en serie webcasts med spännande teman och intressant innehåll. Utformade för att ge dig reflektion och utbildning i att arbeta med IT på ett smart och modernt sätt.

I avsnitt 3 blir vi mer konkreta i vår avdelning ”tips & ticks” i temat “Arbeta smart”. Fokus ligger på hur vi kan effektivisera vår arbetssituation genom att t ex inte skicka så mycket e-post som vi historiskt sett har gjort, för att istället använda Teams och skapa olika typer av ”smarta samarbetsytor”.

Vi kikar på olika typer av Teams funktionalitet som t ex ”Privat Chat”, ”Kanalinlägg” och ”Privata kanaler”. Titta nedan och se hur du kan effektivisera din organisations vardag.