Att få ge ett mervärde

Jannis arbetar som konsult på IXX. Han drivs av att ge kunden ett mervärde med hjälp av den kompetens och rådgivning som han bidrar med. Det är viktigt för Jannis att få fram det större perspektivet med hjälp av digitalisering och teknikutveckling så kan kunden öka omsättningen, spara tid, förenkla flöden och mer. Drivet är helt enkelt att få kunden att förstå mervärdet av allt IXX gör.

2017 började Jannis på IXX. Han började sin resa på supportavdelningen och var även IT-ansvarig på företaget. Sedan 2019 är han konsult och jobbar mycket ute hos kunderna med deras dagliga och framtida utmaningar inom IT.

Med styrkan i både teknisk och social kompetens

Jannis berättar att han och kollegorna har teknisk kunskap – så klart – men att den sociala kunskapen är minst lika viktig. Det är en styrka att kunna få kunderna att förstå vad man menar och då är den sociala biten väldigt viktig när man arbetar som konsult.

”Hos många av våra kunder har kunden själv ingen egen IT-ansvarig och då är det bra att vi både har teknisk och social kompetens så att vi kan förklara hur saker fungerar och vad vi menar.”

Jannis_

3 saker att känna till om IXX

  1. Familjeägt företag. Vilket är en styrka då vi har väldigt korta beslutsled och kan arbeta mer agilt. Vi kan även ha en VD till VD konversation med våra kunder och träffar ofta olika roller hos våra kunder.
  2. Tekniska rådgivare. Med både strategiska, taktiska och operativa möten med våra kunder kan vi ha en rådgivande position. Med flera kontaktytor hos våra kunder får vi en helhetsbild kring deras mål och vart de är på väg.
  3. Drivande Microsoft partner. Vi får ofta bra feedback på att vi ligger långt fram i teknik som vi implementerar. T. ex har vi managed clients (läs mer om det här) där vi kan automatisera processer kring hårdvara. Vi fokuserar på cloud first vilket kan vara mer effektivt och ekonomiskt.

Samarbete och kunskapsdelning gör så att företaget utvecklas

“Kulturen kan beskrivas på ett sätt: väldigt högt i tak och aldrig sura miner. Alla kan prata med alla och det är inte uppdelat per avdelning utan det är ett team utan barriärer. Eftersom vi samarbetar så mycket är vi också väldigt samspelta och vi delar med oss av våra olika projekt och erfarenheter. Vilket också leder till att företaget utvecklas kontinuerligt.”

Ett team utan sura miner

Jannis berättar om månadsmöten med hela gänget där de tar del av mål, status på projekt och kunder. Utöver det brukar även kickoffs – både med avdelningen men även aktiviteter för hela företaget anordnas för att stärka sammanhållningen. Ett väldigt transparant arbetessätt.

Jannis tips på hur man kan fortsätta arbeta för en bra teamkänsla

  1. Gör roliga teambuilding aktiviteter tillsammans
  2. Vi försöker hjälpas åt så mycket som möjligt
  3. Det är viktigt att alla känner att de bidrar och är delaktiga

Hur har arbetet gått under covid-19 pandemin?

Enligt Jannis har arbetet flutit på rätt så bra under pandemin. Många kollegor har arbetat på distans och man har då fått stärka de digitala banden istället. Det har man tidigare inte gjort på samma sätt.

När det kommer till arbetet har många beslut tagits väldigt snabbt – det har gått i raketfart. Projekten har genomförts på väldigt kort tid och det har varit en utmaning men blivit väl utfört. En summering är att under den här perioden har Jannis och hans kollegor lärt sig väldigt mycket och utvecklat sin arbetsmetodik.

Rent globalt har det varit ett väldigt hektiskt år och många runt om i världen har fått ställa om och börjat arbeta hemifrån. En positiv effekt har varit en bättre produktivitet när en medarbetare kan arbeta hemma 2 dagar i veckan. Jannis funderar över om man bör applicera den modellen på fler företag även efter pandemin. Han utvecklar det med att vissa individer behöver lugnet och stillheten som man kan få när man jobbar hemifrån och för dem fungerar det bra att arbeta på distans, medan andra individer ibland behöver den stimulans som nästan bara en gemenskap på en arbetsplats med kollegor kan ge. En modell för att möta bägge världar kommer troligtvis växa fram med tiden.