“IXX HAR EN HELHETSSYN PÅ VERKSAMHETEN”

Som befintlig partner sedan 1999 fick IXX förnyat förtroende när Marco, efter ett stort förvärv, stod inför organisatoriska förändringar och helt nya affärsmöjligheter. IXX utvecklade en central IT-lösning som stödjer koncernens processer och vidareutveckling på ett optimalt sätt.

Marco Group AB är en koncern som består av en rad tillverkande företag i Sverige, Tyskland, Frankrike och Kina. Tillsammans har man skapat sig ledande kunskap och erfarenhet inom sin bransch. Ända sedan 1935 har företaget utvecklat och sålt lyftbord och liftar till kunder som ställer höga krav på kvalitet och flexibilitet. Något som ofta förekommer i produktionen är olika speciallösningar och kundanpassningar.

ORGANISATORISKA FÖRÄNDRINGAR

I slutet av 2015 köptes Marco av den amerikanska koncernen Southworth International, som såg transaktionen som strategiskt viktig för att stärka sin närvaro på den europeiska och asiatiska marknaden. Med verksamhet i flera länder var en fråga som då dök upp hur man skulle hantera sin IT. Marcos IT låg utspridd på flera öar, med flera olika IT-miljöer. Så ville man inte ha det, och med nya ekonomiska muskler kunde man nu samla de olika ländernas IT. Beslutet togs att en gång för alla centralisera hela verksamhetens IT. Men hur det skulle genomföras på bästa sätt fanns det många funderingar kring.

Röster om vårt samarbete

“Det är tryggt att ha en speaking partner vid sin sida som tar för sig av utmaningen och är proaktiva, säger Leif Karlsson, IT-ansvarig på Marco.”

För att migreringen skulle gå så smidigt som möjligt och lösningen bli så optimal den kunde, var det också helt avgörande med en allmän översyn tidigt i processen. IXX har en välutvecklad modell för att dels peka ut de förbättringar som behöver göras, dels finna de insikter som gör att IT-lösningen verkligen kan göra skillnad för verksamheters olika processer och därigenom möjliggöra affärens vidareutveckling.

– Att jobba med en partner som IXX, som har en helhetssyn på verksamheten, det har underlättat för oss. När man står inför stora förändringar i organisationen är det tryggt att ha en speaking partner vid sin sida som tar för sig av utmaningen och är proaktiva, säger Leif Karlsson, IT-ansvarig på Marco.

Genom att genomföra förstudier fångades frågor upp rörande allt från säkerhet till funktionalitet. Och med hjälp av diskussioner och workshops kunde IXX bidra med den kunskap och erfarenhet som krävs för att kunna ge vägledande rådgivning genom processen och föreslå en optimal lösning.

HÖG DRIFTSÄKERHET OCH FUNKTIONALITET BEREDER VÄG FÖR KUNDENS UTVECKLING

Genom utveckling av en skräddarsydd, central IT-lösning som säkrar och effektiviserar Marcos processer, har IXX skapat optimala förutsättningar för koncernens fortsatta tillväxt. Lösningen är ett internationellt koncept med hög driftsäkerhet och koncernmässig funktionalitet, inklusive rätt mängd licenser och applikationer för rätt typer av användare. Samarbetet innebär att IXX tar hand om koncernens IT-drift i Europa och Kina. Med ansvar för flera marknader implementeras den nya IT-miljön med nödvändiga lokala anpassningar för respektive lands specifika behov.

– Att implementera ny IT-miljö och delvis nytt arbetssätt för användarna har krävt en djupgående förstudie för att minimera eventuella driftstörningar. IXX har hjälpt till med detta på ett analytiskt sätt där störningarna vid driftsättande har kunnat minimeras, berättar Leif Karlsson, IT-ansvarig på Marco.