Med möjligheter som drivkraft

Det här är Nicolas. Nicolas är en av våra rådgivande IT-konsulter, han titulerar sig själv som en kreativ idéskapare med ett stort engagemang och ett högt inre driv. Nicolas brinner för utveckling och för att flöden ska fungera. Om man kan effektivisera och automatisera något så bör man oftast göra det. Men för att kunna se möjligheterna behöver man djup kunskap och förståelse om kundens verksamhet – först då kan man utveckla och skapa rätt möjligheter. Detta drivs Nicolas av. Att få bidra till ständig förbättring och utveckling.

Vad skulle du säga att den största styrkan på IXX är? 

Mycket av den gemensamma styrka som vi alla bidrar med varje dag är att vi bryr oss om kundernas verksamhet och vill lära känna kunden så väl att vi med enorm precision kan vägleda och rådgiva kunden vidare inom flera områden.

Nicolas_Stenberg-Daniil_circle

Kulturen ska stråla ut ur verksamhetens alla delar

Kulturen på ett företag är viktig och Nicolas upplever att kulturen på IXX är stark, god och under ständig utveckling framåt. Alla gör sitt bästa och med väldigt många typer av personligheter är det viktigt att förstå varandra och tillsammans sträva efter att bli bättre. Det är viktigt att kulturen genomsyrar alla delar av organisationen så att även utomstående partners kan känna av och uppleva den. En vision som Nicolas har är att det fina samarbetet han och kollegorna har ska lysa ut genom kontoren och genomsyra alla andra som kommer i kontakt med IXX.

Det handlar om att stärka kundernas affärer och möjligheter

Nicolas berättar att det arbetssätt och tankesätt som finns mot partners och kunder stärker kundernas affärer och utvecklingsmöjligheter. Att alla människor i verksamheten gör sitt bästa och yttersta för att gemensamt utveckla kunderna framåt, det ger dels ett stort förtroende och skapar även ett starkt engagemang för kunderna och den egna organisationen.

Vad är det som präglar kulturen mest?

“Givetvis präglas kulturen dels av ledningens och styrelsens önskemål och beslut gällande de trender och områden de ser oss behöva bli högst kompetenta inom. Men alltmer ser jag ett ökat engagemang där nya idéer når fram till rätt personer inom organisationen exempelvis gällande vilken väg vi gemensamt ska gå och hur vi kan förbättra vår egen arbetssituation, vilket är oerhört positivt! ”

Fyra ord för att beskriva teamkänslan

Humor, samarbete, förståelse och transparens är fyra ord som för Nicolas beskriver teamkänslan och hur det är att arbeta på IXX.

Humor

Man behöver humor för att avdramatisera och lära känna varandra bättre. Vad man än säger så är det viktigt att ha roligt på jobbet och att mötas genom humor är ett sätt.

Samarbete

Det är viktigt att hjälpas åt och dela med sig av liknande och andra erfarenheter när man har ett samarbete. Man lägger tillsammans grundstenarna när man lär känna varandra och det är först när vi arbetar tillsammans som vi också kan göra ett bra arbete för våra kunder.

Förståelse

Eftersom vi är så olika krävs det av alla på IXX att vi förstår varandra och visar varandra respekt. Vi ska mötas på lika villkor och vara goda kollegor till varandra.

Transparens

Att arbeta mellan avdelningar är något vi tror på och att tillsammans skapa en transparent organisation. Det är en trygghet att få insikt i hur företaget mår, vad vi arbetar för och vad vi kan förbättra. Transparensen ökar engagemanget och när man arbetar tillsammans är engagemanget en grundbult.