Mer än 30 år av utveckling

2019

2019 är året då vi får riktigt stor genomslagskraft på marknaden för vår nya Cloud First Strategi. Vi tar nya ordrar inom lösningsområdet motsvarande halva årsomsättningen med kunder som Additude, Marcon gruppen, K-Fastigheter och Ängelholm Helsingborgs Flygplats.

2017

Ny affärsidé: ”Med djup kunskap om kundens verksamhet, kombinerar vi kvalificerad och affärsutvecklande rådgivning med skräddarsydda IT-lösningar som accelererar tillväxten för Sveriges företag”.

2015

Rankade som det ledande företaget inom IT-infrastruktur i Helsingborgsregionen.

2014

Generationsskifte. Monika Christensson fokuserar på styrelsearbete efter 29 år som VD.

2012

Öppnar kontor i Helsingborg och Malmö.

2006

Erbjudandet ”Hosting” etableras med reviderad affärsidé: ”Vi ska hjälpa våra kunder att öka sin konkurrenskraft genom att erbjuda säkra och effektiva IT-lösningar”.